Widzisz ten komunikat ponieważ twoja przeglądarka nie obsługuję znacznika embed. Dlatego nie możesz w pełni korzystać ze strony internetowej. W tym miejscu powinien wyswietlić się element flash na temat przydomowej oczyszczalni ścieków.

firmy produkujące oczyszczalnie ścieków
Reklama w internecie
Jesteś zainteresowany reklamą w internecie lub pozycjonowaniem, skontaktuj się z MarketingAD, jedną z wiodących firm w obszarze marketingu internetowego w trójmieśie - agencja reklamowa Gdańsk, która działa na obszarze całej Polski.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ciekawe artykuły

Bakterie
Bakterie i aktywatory
Dowiedz się jak zadbać o przydomową oczyszczalnie ścieków i szambo. Dlaczego warto stosować aktywatory i ekologiczne środki czystości. Przeczytaj kiedy stosować biopreparaty.

Dezynfekcja
Zapraszamy do sklepu ze środkami czystości do dezynfekcji. Dowiedz się czym jest dezynfekcja i jaką chemię stosować by była skuteczna.

Polecamy
Polecamy serwis agd w Gdańsku.

Pompa wody
Niezawodne urządzenie do pompowania wody. Dowiedz się jak działa Taran wodny.

Przepisy budowlane dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.


Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest Starosta. art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.). Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni.

Jeżeli przepustowość naszej oczyszczalni przekracza 7,5 m3 na dobę, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U Nr 89, poz. 414 z 1994r z późn. zm.) a także w niektórych przypadkach uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, które dla oczyszczalni przydomowych stanowi budowa wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (np. wylot do rzeki, strumienia, jeziora, rowu melioracyjnego).


1. Jakie dokumenty należy złożyć u Starosty?

W zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane. W zgłoszeniu zależnie od potrzeb należy zawrzeć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (dla oczyszczalni przydomowych mogą to być np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności).


2. Kiedy możemy rozpocząć budowę oczyszczalni?

Do rozpoczęcia budowy naszej przydomowej oczyszczalni ścieków możemy przystąpić jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie oczyszczalni jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.


3. Na jakich terenach nie można budować oczyszczalni ścieków.

Aby mozliwe było zbudowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, teren na którym chcemy ją zbudować musi spełniać określone warunki.

Polskie przepisy stanowią, że przydomowe oczyszczalni ścieków mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Nie dopuszcza się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach chronionych, narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi. Przed podjęciem decyzji należy upewnić się czy rozpatrywana działka nie znajduje się na obszarze, na którym prawo lokalne wyklucza budowę przydomowych oczyszczalni. Powyższe informacje zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w urzędzie gminy.


4. Warunki techniczne jakie muszą spełnić budynki i ich usytuowanie.

Elementy zabudowy terenu Odległość od osadnika Odległość od drenażu
Granica sąsiedniej posesji, drogi lub ciąg pieszy* 2 metry* 2 metry*
Dom mieszkalny brak norm 5 metrów
Studnia - ujęcie wody pitnej 15 metrów 30 metrów
Wody gruntowe brak norm 1,5 metra
Rurociąg z gazem lub wodą 1,5 metra 1,5 metra
Drzewa i krzewy 3 metry 3 metry
*Możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.
Widzisz ten komunikat ponieważ twoja przeglądarka nie obsługuję znacznika embed. Dlatego nie możesz w pełni korzystać ze strony internetowej. W tym miejscu powinien wyswietlic się element flash na temat przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wprowadzenia sprawne działającego systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego. Wyprowadzenia wylotu odpowietrzenia co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien. Wylot wentylacji powinien mieć średnicę co najmniej 110 mm.

5. Zakończenie budowy oczyszczalni.

W ciagu miesiąca od zakończenia wybudowania oczyszczalni konieczne jest dokonanie zgłoszenia jej do gminy, celem wpisania do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dzięki współpracy z producentami oczyszczalni ścieków uzyskaliśmy dla Państwa Kod Rabatowy, który pozwoli na zakup oczyszczalni, szamba czy separatora po cenach niższych niż na stronach producenta.

Sprawdź
Czy wiesz, że: jeżeli ścieki wypływające z kuchni oczyścimy wstępnie w separatorze tłuszczu to znacząco zwiększymy skuteczność działania oraz okres eksploatacji osadnika gnilnego w naszej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Planowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w czterech krokach:1. Podstawowe informację - o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W pierwszej częci serwisu znajdziemy zbiór podstawowych informacji dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków. Przyblizyć Państwu zasadę działania i rodzaję przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Przepisy budowlane - dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W tej częci serwisu zapoznamy się z podstawową wiedzą o przepisach budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Normy prawa budowlanego wyznaczają między innymi warunki, które musi spełnić działka aby możliwa była na niej budowa domowej oczyszczalni ścieków.

3. Finansowanie oczyszczalni ścieków.

Finansowanie a w zasadzie dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to temat, który cieszy sie ogromnym zainteresowaniem. W tym dziale dowiedzą się Państwo jak ubiegac sie o srodki unijna na budowę oczyszczalni oraz jakie instytucje udzielaja preferencyjnych kredytów na budowę przydomowych oczyszczalni scieków.

4. Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wybór oczyszczalni - w tym miejscu znajdą państwo listę firm, które produkują lub dystrybułują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą i wyboru optymalnej oczyszczalni dla potrzeb swojego domu.

Oczyszczalnie.e26 to serwis edukacyjny dla osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Polityka korzystania z plików cookies