Widzisz ten komunikat ponieważ twoja przeglądarka nie obsługuję znacznika embed. Dlatego nie możesz w pełni korzystać ze strony internetowej. W tym miejscu powinien wyswietlić się element flash na temat przydomowej oczyszczalni ścieków.

firmy produkujące oczyszczalnie ścieków
Reklama w internecie
Jesteś zainteresowany reklamą w internecie lub pozycjonowaniem, skontaktuj się z MarketingAD, jedną z wiodących firm w obszarze marketingu internetowego w trójmieśie - agencja reklamowa Gdańsk, która działa na obszarze całej Polski.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ciekawe artykuły

Bakterie
Bakterie i aktywatory
Dowiedz się jak zadbać o przydomową oczyszczalnie ścieków i szambo. Dlaczego warto stosować aktywatory i ekologiczne środki czystości. Przeczytaj kiedy stosować biopreparaty.

Dezynfekcja
Zapraszamy do sklepu ze środkami czystości do dezynfekcji. Dowiedz się czym jest dezynfekcja i jaką chemię stosować by była skuteczna.

Polecamy
Polecamy serwis agd w Gdańsku.

Pompa wody
Niezawodne urządzenie do pompowania wody. Dowiedz się jak działa Taran wodny.

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Aby sfinansować budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, po za środkami własnymi możemy skorzystać z dwóch źródeł finansowania:


1. Dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków uzyskane z gminy lub funduszy Unii Europejskiej.
2. Preferencyjne kredyty i pożyczki na oczyszczalnie ścieków uzyskane z banków, instytucji rzadowych lub pozarządowych.

1. Dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.


1. Gdzie można uzyskać dotację?

Dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można pozyskać z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - głównie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje na temat aktualnie dostępnych projektów programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdą państwo na stronie Funduszy Unijnych pod adresem: www.pois.gov.pl/Projekty/Strony/Projekty_POIiS.aspx.

Najczęściej środki unijne pozyskuje gmina, pochodzą one z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i to właśnie w urzędzie gminy uzyskamy informację o aktualnych programach dofinansowania w naszym regionie. Zazwyczaj nie można uzyskać dotacji "wstecz", czyli na oczyszczalnie już istniejącą. Dlatego myśląc o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków warto dowiedzieć się, czy taki program będzie realizowany.

Jeżeli gmina nie prowadzi programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków można wyjść z inicjatywą obywatelską, w ramach której warto spróbować skłonić władze gminy do konstrukcji programu i ubiegania się o jego dofinansowanie.Dzięki współpracy z producentami oczyszczalni ścieków uzyskaliśmy dla Państwa Kod Rabatowy, który pozwoli na zakup oczyszczalni, szamba czy separatora po cenach niższych niż na stronach producenta.

Sprawdź

2. Kiedy gmina może dostać fundusze na realizacje programu?

Gmina może otrzymać dofinansowanie tylko na realizację specjalnych programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli na danym terenie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna. Ma to miejsce przede wszystkim w gminach o rozproszonej zabudowie w których budowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna ekonomicznie, a problem odprowadzania nieczystości musi być rozwiązany. W Polsce jest to dość powszechna sytuacja, ponieważ w większości gmin są obszary w zabudowie kolonijnej lub miejscowości odległe od istniejącej sieci kanalizacyjnej. W takich przypadkach urzędy gmin pozyskują zewnętrzne dofinansowanie z funduszy unijnych na programy wspierające rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej. Stworzenie i wdrożenie takiego programu jest zadaniem własnym gminy. w ramach którego buduje się oczyszczalnie w 20, 50, 100 lub większej liczbie gospodarstw.


3. Na jak wysokie dofinansowanie mogę liczyć?

Dotacje do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków objętych dotacją. Dla każdego programu dofinansowania koszty kwalifikowane są inne, dotacja może (ale nie musi) objąć także dokumentację (np. projekt) albo dotyczyć tylko konkretnego rodzaju oczyszczalni ścieków, określonego w regulaminie .

Należy pamiętać, że większości dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków ma formę refinansowania, co oznacza, że musimy pokryć całość inwestycji z własnych środków i dopiero potem, na podstawie rachunków, odzyskamy część, która jest dofinansowana (do 80%).

Czasami na terenie danej gminy realizowane są programy popularyzatorskie, pilotażowe lub edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy takich programów mogą otrzymać materiały i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków bezpłatnie.


4. Składanie wniosku - na co zwrócic uwagę?

Przy składaniu podania o dofinansowanie należy bardzo uważać, by dostosować się do wszystkich wymogów pozyskania dotacji. Nawet małe niedopatrzenie może spowodować, że dotacja nie zostanie przyznana. Wszystkie niezbędne informację dotyczące dofinansowania powinniśmy uzyskać w urzędzie gminy. Poniżej przedstawiamy listę zagadnień na, które warto zwrócić uwagę, przy ubieganiu się o dotację na budowę oczyszczalni.

 • Zakres kosztów kwalifikowanych, czyli jakie koszty dotacja może pokryć; czasami, jest tak, że dotacje są przeznaczane tylko na budowę określonego typu oczyszczalni, albo tylko np. na likwidację szamba, często dotacja obejmuje także koszt przygotowania niezbędnych projektów i innych dokumentów.
 • Poziom dofinansowania budowy oczyszczalni, który może być bardzo różny od 20% do 80% kosztów jej budowy. Należy pamiętać, że najczęściej stosuje się refundację budowy, musimy więc dysponować własnymi środkami, które zostaną nam zwrócone po zakończeniu budowy

 • Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. To jakie dokumenty należy złożyć, zależy od obowiązującego prawa i zasad przyznawania dotacji w danej gminie. Zazwyczaj konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • - Wniosek o dotację (na specjalnym formularzu dostepnym w urzedzie gminy, lub często na jej stronie internetowej).
  - Operat wodno-prawny lub projekt (opis techniczny) przydomowej oczyszczalni ścieków, wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową z zaznaczeniem lokalizacji oczyszczalni.
  - Dokument potwierdzający własność działki.
  - Dokumenty administracyjne (np. kopia zgłoszenia budowlanego).

 • Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia dotacji(np. protokół odbioru ,faktury, rachunki). W innym przypadku dotacja może ona zostać cofnięta.


Czy wiesz, że: zadaniem drenażu rozsączającego jest równomierne wprowadzenie do gruntu ścieków wstępnie oczyszczonych, które wypływaja z osadnika gnilnego.

Planowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w czterech krokach:1. Podstawowe informację - o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W pierwszej częci serwisu znajdziemy zbiór podstawowych informacji dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków. Przyblizyć Państwu zasadę działania i rodzaję przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Przepisy budowlane - dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W tej częci serwisu zapoznamy się z podstawową wiedzą o przepisach budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Normy prawa budowlanego wyznaczają między innymi warunki, które musi spełnić działka aby możliwa była na niej budowa domowej oczyszczalni ścieków.

3. Finansowanie oczyszczalni ścieków.

Finansowanie a w zasadzie dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to temat, który cieszy sie ogromnym zainteresowaniem. W tym dziale dowiedzą się Państwo jak ubiegac sie o srodki unijna na budowę oczyszczalni oraz jakie instytucje udzielaja preferencyjnych kredytów na budowę przydomowych oczyszczalni scieków.

4. Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wybór oczyszczalni - w tym miejscu znajdą państwo listę firm, które produkują lub dystrybułują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą i wyboru optymalnej oczyszczalni dla potrzeb swojego domu.

Oczyszczalnie.e26 to serwis edukacyjny dla osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Polityka korzystania z plików cookies